Gençler, “Değiştirme olanağınız olsaydı hayatınızda ilk neyi değiştirmek isterdiniz?” sorusuna en fazla “ülkemi” yanıtını verdi

Sosyoloji Mezunları Derneği (SOMDER) “Farklı toplumsal kesitlerden gençlerin etkin vatandaşlık algıları ve siyasete iştirak düzeneklerine bakışı” araştırmasının sonuç raporunu yayımladı. İştirakçilerin yüzde 96.3’ü Türkiye’deki insanların mutsuz olduğunu belirtti. Yüzde 81.6’sı da “Siyasi partiler Türkiye’nin sıkıntılarını çözebilir mi” sorusuna “Hayır” cevabını verdi. Öte yandan gençler , “Değiştirme imkanınız olsaydı hayatınızda birinci neyi değiştirmek isterdiniz?” sorusuna yüzde 27.8 ile en fazla “ülkemi” dedi.

Cumhuriyet’ten Rengin Temoçin imzalı habere nazaran, iştirakçilere “Mevcut siyasi partiler Türkiye’nin sıkıntılarını çözebilir mi?” diye soruldu. İştirakçilerin yüzde 81.6’sı “Hayır”, yüzde 17.8’i “Evet” yüzde 0.6’sı “Cevap yok” dedi.

Katılımcılara “Türkiye’de beşerler memnun mu” diye soruldu. İştirakçilerin yüzde 96.3’ü “hayır”, yüzde 2.7’si evet, yüzde 1’i ise “Cevap yok” cevabı verdi.

Gençlere “Yaşam Standardınızı ve beklentilerinizi düşündüğünüzde bir yıl öncesine nazaran durumunuz daha mı güzel oldu” diye soruldu. Gençlerin yüzde 82.4’ü daha makus oldu yüzde 8.6’sı birebir kaldı yanıtını verirken, daha âlâ oldu diyenlerin oranı yalnızca yüzde 9.0 olarak ölçüldü. Akabinde “Sizce durumunuz önümüzdeki yıl daha mı yeterli olacak” diye soruldu. İştirakçilerin yüzde 66.5’i “Daha makus olacak”, yüzde 13’ü birebir kalacak, yüzde 20.1 ise daha uygun olacak, yüzde 0.4 ise “Cevap yok” dedi.

Katılımcılara “Siyasi partiler halkın problemlerini gereğince söz edebiliyor mu” sorusu soruldu. İştirakçilerin yüzde 90.5’i “Hayır”, yüzde 8.7’si “Evet” karşılığını verirken yüzde 0.9 “Cevap yok” dedi.

Katılımcılara “Değiştirme imkanınız olsaydı hayatınızda birinci neyi değiştirmek isterdiniz?” soru soruldu. Gençlerin yüzde 27.8’i ülkesini, yüzde 15.4’ü maddi-gelirini-ekonomiyi, yüzde 8.9’u eğitimini, yüzde 6.1’i kentini, yüzde 6’sı kendisini, yüzde 5’i mesleğini, yüzde 5’i ailesini, yüzde 2.6’sı iktidarı, yüzde 2.6’sı hiçbir şeyi, yüzde 2’si sistemi, yüzde 1.9 toplum-kültürü, yüzde 1.7 her şeyi, tekrar 1.7’si sıhhat, yüzde 1.6’sı meskenini, yüzde 1.1’i de adalet sistemini, yüzde 1’i motosikletini değiştirmek istediğini belirtti.

Yöneylem Toplumsal Araştırmalar Merkezi’nin saha çalışması ve odak kümelerinin oluşturmasıyla yürütülen araştırmada birinci basamakta 18-35 yaş aralığındaki 1067 yurttaşa 49 soruluk anket uygulandı. İkinci basamakta ise farklı toplumsal kesitlerden cinsiyet kotası uygulanarak 12 odak küme oluşturulmuş ve 3 farklı yönerge doğrultusunda yarı yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirildi. İştirakçilerin yüzde 0.3’ü okula gitmemiş, yüzde 0.5’i ilkokul, yüzde 0.5’i ilköğretim, yüzde 4.6’sı ortaokul, yüzde 35.8’i lise, yüzde 51.3’ü üniversite, yüzde 6.9’u ise lisansüstü mezunlarından oluştu.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir